10. klasse

De obligatoriske fag med ugentligt timetal

Fag 10. skoleår Ugentligt timetal
Dansk 5
Matematik 4
Engelsk 4
Tysk (valgfrit) 0 / 3
Fysik/kemi (valgfrit) 0 / 3
Samfundsfag 2
Kulturfag 0
Geografi 0
Biologi 0
Linjefag 3
Løb 2
Fredagstimen 1
Fortælletime 1
Praktisk arbejde  2
I alt min. 24

Besøg os på Efterskolernes Aften d. 8. januar 2020 kl. 18.00 - 21.00

Har du lyst til at opleve Næsgaard Efterskole?