9. klasse

De obligatoriske fag med ugentligt timetal

Fag 9. skoleår Ugentligt timetal  
Dansk 5
Matematik 4
Engelsk 3
Tysk 3
Fysik/kemi 3
Samfundsfag 2
Kulturfag* 2
Geografi 1
Biologi 1
Linjefag 3
Løb 2
Fredagstimen 1
Fortælletime 1
Praktisk arbejde  2
I alt 30
*Prøvefrihed i kristendom & historie for FSA
På landets efterskoler har 9. klasserne svært ved at få plads i deres skema til linje- og valgfag. Det skyldes det store obligatoriske timetal, som er besluttet fra centralt hold. Vi har som fri grundskole mulighed for at fravælge prøve i kristendom og historie, og det har vi gjort for at give eleverne i 9. klasse flere muligheder for andre fag. Eleverne modtager undervisning i kristendom og historie tilrettelagt i faget kulturfag, samt ved fortælletimer, morgensamlinger og fællesang.

Besøg os til Åbent Hus d. 27/10 kl. 10.00

Har du lyst til at opleve Næsgaard Efterskole? – Så tilmeld dig her