Kunstlinje

Linjefaget Kunst
Linjegfaget Kunst er et fag der rummer alt hvad det kreative hjerte kan begære. Vi har et netop færdiglavet stort atelier, som er Kunstlinjens base. På Kunstlinjen vil man veksle mellem at have store fælles opgaver ud fra bl.a kunstnere og materialer – og til at have værkstedsfag, hvor eleverne i mindre grupper fordyber sig i teknikker og håndværk. Vi har lavet den opdeling, for at vores elever på bedst mulig måde i løbet af deres tid på Næsgaard, får lov til at stifte bekendtskab med hele paletten fra den kreative Verden

Fælles kunstprojekter
Ud fra enten kunster, emne eller kunstnerisk periode, laver vi projekter der er inspireret af det. Det kan være forløb om Frida Kahlo, hvor vi arbejder med fotos der er baseret på Kahlos selvportrætter, eller laver gipsafstøbninger af kroppen og bruger det som vores lærred – præcis som hun gjorde. Det kan også være vi har et emne om kroppen, hvor vi studerer tegneteknikker og modelleringsfærdigheder og får besøg af en croquis-model.

Mulighederne er mange og det er forskelligt fra år til år hvad vi beskæftiger os med.

Værkstedsfag
I perioder med værkstedsfag, vil man som elev have mulighed for at udvikle sit håndværk. I mindre grupper, roterer man mellem studier i keramik, tegning/maling, formgivning, håndarbejde mm. Der kan være faste opgaver med en lærerbestemt udfordring, men her er også plads til mere selvbestemte projekter.

Linjerejse
Som elev på Kunstlinjen, er man med på den årlige linjerejse, som altid vil være til en stor europæisk by. Det er en kulturrejse, hvor vi nyder at opleve alt hvad en storby kan byde på af kunst, mad, arkitektur, natur, shopping og meget mere. Vi er afsted i fem dage. Tidligere år, har rejsen gået til bl.a Paris, Barcelona og Edinburgh.

Linjefag

Næste rundvisning: Efterskolernes Dag d. 29. september - Tilmelding nødvendig

Læs mere her