• facebook.png
  • youtube.png
  • instagram.png
  • google+.png
  • FØLG OS PÅ SOCIALE MEDIER
fb-fold.png

SE BILLEDER FRA VORES SPORTSARRANGEMENTERSE BILLEDER FRA VORES SPORTSARRANGEMENTER

Tilføjet den 28 november 2017 | 17:01

Inklusion

Næsgaard Efterskoles inklusionstilbud er målrettet elever, der har behov for faglig støtte ud over, hvad der kan gives i den almindelige undervisning. Støttebehovet skal være mindre end 9 undervisningstimer (á 45 min.) pr. uge.

Elever med ADHD og psykiske diagnoser kan tilbydes støttefunktioner både fagligt og socialt. Det er en forudsætning for optagelse, at eleven kan trives og fungere i en almindelig efterskolehverdag. Dette afklares ved en samtale med skolens ledelse i forbindelse med ansøgning om elevplads.
Ressourcer til faglig støtte søges af skolen.
Ressourcer (max. 3 timer pr. uge) til social støttefunktion søges individuelt af familien i bopælskommunen.

Inklusionstilbuddet orienterer sig om individuelle læringsstrategier og metoder til konkret opgaveløsning.
Tidligere PPR-udtalelser kan inddrages i formuleringen af skolens individuelle tilbud og bør, jf. skolens optagelsesprocedure, formidles til Næsgaard Efterskole.

Tilbuddet sammensættes individuelt og kan med op til 9 undervisningstimer indeholde:

-          Hold med færre elever
-          To-lærerordning i enkelte lektioner (max. 3 lektioner pr. uge)
-          Supplerende undervisning
-          Lektiehjælp (max. 4 timer. i mindre grupper)
-          Individuelle tiltag (herunder understøttende computerprogrammer (eksempelvis CD-ord, Intowords))
-          Samtaler med kontaktlærer uden for undervisningen, hvor der gives vejledning og støtte (max. 3 timer
            pr. uge)
-          Øvrige pædagogiske aktiviteter med afsæt i elevens erfaringer fra tidligere skolegang

I samarbejde med eleven og dennes forældre afklares elevens forventninger til egen læring og indsats med skolens forventninger.
Tidspunkter for opfølgende samtaler og evalueringer mellem skole, elev og forældre aftales.
Skolens tilbud samles og beskrives i en inklusionskontrakt, der underskrives af elev, forældre og skole.

Inklusionsstrategi