• facebook.png
  • youtube.png
  • instagram.png
  • google+.png
  • FØLG OS PÅ SOCIALE MEDIER
fb-fold.png

SE BILLEDER FRA VORES SPORTSARRANGEMENTER

Formål & værdigrundlag

Næsgaard Efterskoles formål:

Næsgaard Efterskoles formål er at drive en efterskole inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler, hvor skolen tilbyder en undervisning og et samvær på kurser, hvis hovedsigte er livs-oplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse - hvor undervisningen er af bred almen karakter - med henblik på elevernes hele menneskelige udvikling og modning - samt deres almene opdragelse og uddannelse.

Næsgaard Efterskoles værdigrundlag:

1. Skolen bygger på den grundtvigske traditions livs- og menneskesyn.

Det grundtvigske livs- og menneskesyn betyder bl.a., at mennesket er skabt med ånd og derfor kan opleve, udtrykke sig og blive bevidst om sig selv og livet omkring sig. Den grundtvigske folkelighed betyder bl.a., at mennesket gennem sit sprog har del i en folkelig helhed med et deraf følgende forpligtende fællesskab, hvor det enkelte menneskets frihed er begrænset af andres ret til også at være fri.

2. Skolens virksomhed skal tilgodese livsoplysning.

Livsoplysning indebærer egen opdagelse og erkendelse af livets gådefuldhed og mangfoldighed. Med forstanden, følelserne og fantasien skal livsoplysningen - ikke mindst gennem det levende ord - bevidstgøre den enkelte om grundlæggende forhold i tilværelsen.

3. Skolen skal få de unge til at opleve en nyttig og fornøjelig skole for livet, som styrker og fastholder deres interesse for egne og fælles anliggender.

Gennem et samvær og en undervisning, der er præget af frihed, liv og naturlighed, skal de unge - uden at møde færdige løsninger - opnå en alsidig personlig dannelse, et personligt engagement og et demokratisk sindelag. De skal danne sig og turde stå ved egne meninger.      Gennem udfordringer skal de få livsglæde, blive aktive, selvstændige, ansvarsbevidste og engagerede medborgere i vores demokratiske samfund.

4. Skolen skal i hele sit virke tilgodese og fastholde en hjemlighed, en overskuelighed og en helhed.

De unge skal opleve skolen som en enhed gennem trygheden i et nært, hjemligt miljø med naturlige pligter, i fællesskabet omkring måltidernes kvalitet og afvikling, ved alsidige betydningsfulde fælles oplevelser - og gennem et tæt og forpligtende fællesskab med medbestemmelse og medansvar.

 

Næsgaard Efterskoles nærmere formål:

1. Skolen tilbyder med sin undervisning et indhold af bred almen karakter.

2. Skolen møder de unge med en fordomsfri tro på, at de er ærlige og har en naturlig virketrang, nysgerrighed og samarbejdsvilje.

3. Gennem skoleopholdet møder de unge holdninger - samt varierede menneskelige og faglige udfordringer.

4. Gennem kostskolemiljøets samvær oplever de unge efterskolens specielt gode og udviklende rammer omkring det samlede hverdagsliv med et tæt og forpligtende fællesskab.

5. I undervisningen møder de unge en varieret læring bl.a. gennem forskellige tidsforløb, niveauer og holddannelser - teoretisk og praktisk undervisning, kreativitet og medansvar for egen læring