Fagene

De obligatoriske fag med ugentligt timetal

Fag

9. skoleår

Ugentligt timetal  

10. skoleår

Ugentligt timetal

Dansk

5

5

Matematik

4

4

Engelsk

3

4

Tysk

3

0 / 3

Fysik/kemi

3

0 / 3

Samfundsfag

2

2

Kulturfag*

2

0

Geografi

1

0

Biologi

1

0

Linjefag

3

3

Løb

2

2

Fredagstimen

1

1

Fortælletime

1

1

Praktisk arbejde

 2

 2

I alt30min. 24
*Prøvefrihed i kristendom & historie for FSA

På landets efterskoler har 9. klasserne svært ved at få plads i deres skema til linje- og valgfag. Det skyldes det store obligatoriske timetal, som er besluttet fra centralt hold. Vi har som fri grundskole mulighed for at fravælge prøve i kristendom og historie, og det har vi gjort for at give eleverne i 9. klasse flere muligheder for andre fag.
Eleverne modtager undervisning i kristendom og historie tilrettelagt i faget kulturfag, samt ved fortælletimer, morgensamlinger og fællesang.

Næste rundvisning: Efterskolernes Dag d. 29. september - Tilmelding nødvendig

Læs mere her