9. klasse

De obligatoriske fag med ugentligt timetal

Fag

9. skoleår

Ugentligt timetal  

Dansk (indeholder Kulturfag)6
Matematik4
Engelsk3
Tysk3
Fysik/kemi3
Samfundsfag2
Kulturfag*(2)
Geografi1
Biologi1
LinjefagFodbold 5t
Kunst/design 3
Løb 5t
Musik 3t
Natur 3t
Løb (obligatorisk)2
Fredagstimen1
Fortælletime1
Praktisk arbejde1
I alt (hertil kommer valgfag)31
*Prøvefrihed i kristendom & historie for FSA

På landets efterskoler har 9. klasserne svært ved at få plads i deres skema til linje- og valgfag. Det skyldes det store obligatoriske timetal, som er besluttet fra centralt hold. Vi har som fri grundskole mulighed for at fravælge prøve i kristendom og historie, og det har vi gjort for at give eleverne i 9. klasse flere muligheder for andre fag.
Eleverne modtager undervisning i kristendom og historie tilrettelagt i faget kulturfag, samt ved fortælletimer, morgensamlinger og fællesang.

Næste rundvisning: Efterskolernes Dag d. 29. september - Tilmelding nødvendig

Læs mere her