Uddannelsesvejledning

Skolens uddannelsesvejleder team

Lene Hansen lh@naesgaard.dk, 
Hanne Knudsen hk@naesgaard.dk &
Britt Rosendahl br@naesgaard.dk 

Formål:

  • at give eleverne rådgivning og vejledning i deres forberedelse på og til deres valg af ungdomsuddannelse og erhverv.

  • at organisere brobygning.

  • at administrere valgproceduren i.f.m. elevernes valg efter kursets afslutning

Indhold:
Uddannelsesvejlederne introducerer 10. klassernes obligatoriske brobygning umiddelbart efter skolestart, og eleverne vælger to forskellige forløb á 2 eller 3 dage.

Brobygningen afvikles i november måned.
Som hjælp til at vælge brobygningsforløb kan det være en rigtig god idé at læse om mulighederne på www.ug.dk 

I november/december og igen i januar/februar gennemføres individuelle ‘fremtidssamtaler’ med eleverne for at fornemme deres ønsker og valg for tiden efter kursets afslutning – og samtidig for at fremskaffe relevant materiale til dem.

I februar introduceres det elektroniske skema (www.optagelse.dk) til den samordnede tilmelding vedr. ungdomsuddannelserne.
Der indhentes nødvendige standpunktskarakterer fra lærerkolleger. 

Elevernes optagelse på uddannelsesstederne registreres og sendes til Ungdommens Uddannelsesvejledning i elevernes område efter kursets afslutning.