Uddannelsesvejledning

Skolens uddannelsesvejleder team

Britt Rosendahl br@naesgaard.dk 
Anja Hvidtfeldt Storgaard as@naesgaard.dk

Formål:

  • at give eleverne rådgivning og vejledning i deres forberedelse på og til deres valg af ungdomsuddannelse og erhverv
  • at organisere Brobygning for 10. klasserne
  • at administrere valgproceduren i.f.m. elevernes valg efter kursets afslutning

Indhold:

I løbet af året gennemføres flere individuelle ‘fremtidssamtaler’ med eleverne for at fornemme deres ønsker og valg for tiden efter kursets afslutning – og samtidig for at fremskaffe relevante oplysninger til dem.

I januar introduceres tilmeldingsproceduren for den elektroniske tilmelding på www.optagelse.dk vedr. ungdomsuddannelserne og Uddannelsesportfolien. Der indhentes nødvendige standpunktskarakterer fra faglærerne.