10. klasse

De obligatoriske fag med ugentligt timetal

Fag

10. skoleår

Ugentligt timetal

Dansk 6
Matematik 4
Engelsk 4
Tysk (valgfrit) 0 / 4
Fysik/kemi (valgfrit) 0 / 3
Samfundsfag 0
Kulturfag 0
Geografi 0
Biologi 0

Linjefag

Fodbold 5t
Kunst/design 3t
Løb 5t
Musik 3t
Natur 3t
Løb (obligatorisk) 2
Fredagstimen 1
Fortælletime 1
Praktisk arbejde 1
I alt min. 22 (hertil kommer valgfag)
 

Næste rundvisning: Efterskolernes Dag d. 29. september - Tilmelding nødvendig

Læs mere her