10. klasse

De obligatoriske fag med ugentligt timetal

Fag

10. skoleår

Ugentligt timetal

Dansk6
Matematik4
Engelsk4
Tysk (valgfrit)0 / 4
Fysik/kemi (valgfrit)0 / 3
Samfundsfag0
Kulturfag0
Geografi0
Biologi0
Linjefag3
Løb2
Fredagstimen1
Fortælletime1
Praktisk arbejde1
I altmin. 22 (hertil kommer valgfag)
 

Besøg os på Efterskolernes Dag søndag den 27. september fra 12.00 til 17.00

Har du lyst til at opleve Næsgaard Efterskole?